Profesjonalna baza wiedzy z zakresu fizjoterapii.

Znalezione pozycje:

Złamania części dalszej kości ramiennej

Dochodzi do nich zarówno na skutek upadku na staw łokciowy (mechanizm bezpośredni) jak również oderwania przyczepów mięśniowych (mechanizm pośredni). Złamaniom tym często towarzyszą powikłania w postaci uszkodzenia nerwu łokciowego oraz okolicznych tkanek miękkich.Podział złamań nadkłykciowe zgięciowe oraz wyprostne przezkłykciowe międzykłykciowe kłykci bocznego oraz przyśrodkowego nadkłykci boczn...

Złamania nadkłykciowe kości ramiennej

Wśród najczęściej występujących złamań okolicy stawu łokciowego zdecydowanie należy wymienić złamanie nadkłykciowe kości ramiennej. Uraz ten powstaje z mechanizmu pośredniego podczas upadku na kończynę górną. Złamanie to zdecydowanie częściej występuje u dzieci.Klasyfikacja i podziałPowstały one w oparciu o 2 czynniki. Z jednej strony ocenia się mechanizm urazu, a z drugiej jego konsekwencje. Podz...

Złamania trzonu kości ramiennej

Uraz ten występuje stosunkowo rzadko i dotyczy środkowej części trzonu kości ramiennej.Podział złamań Złamania wieloodłamowe powstające na skutek mechanizmu bezpośredniego. Złamania skośne i spiralne powstające na skutek mechanizmu pośredniego. Złamania stabilne o charakterze rotacyjnym, którym towarzyszy powstanie długiej szczeliny w środkowej części kości ramiennej. Złamanie mobilne o charakterz...

Złamanie bliższego końca kości ramiennej

CharakterystykaUszkodzenia te pojawiają się stosunkowo często i dotyczą wszystkich grup wiekowych. Struktury w obrębie których dochodzi do złamania to przede wszystkim: głowa kości ramiennej szyjka anatomiczna szyjka chirurgiczna guzek większy kości ramiennej guzek mniejszy kości ramiennejCharakterystyka uszkodzenia różni się w zależności od wieku ze względu na stopień wykształcenia układu kostneg...

Złamanie guzka mniejszego kości ramiennej

Izolowane złamanie guzka mniejszego kości ramiennej występuje stosunkowo rzadko. W większości przypadków towarzyszy wielofragmentowym złamaniom bliższej przynasady kości ramiennej czy też zwichnięciom stawu ramiennego.Objawy dolegliwości bólowe obrzęk zniekształcenie obrysów zaczerwienienie ograniczenie ruchomościPostępowanieCelem ustalenia stopnia złamania należy wykonać zdjęcie RTG w projekcji a...

Złamanie guzka większego kości ramiennej

Ze względu na budowę bliższego końca kości ramiennej złamania guzka większego często towarzyszą zwichnięciom stawu ramiennego oraz złamaniom szyjki chirurgicznej. Do urazu może dojść zarówno na skutek mechanizmu bezpośredniego jak i pośredniego w tym także złamanie awulsyjne .Jak dochodzi do powstania urazu? na skutek urazu bezpośredniego w wyniku którego powstaje złamanie wieloodłamowe na skutek...

Złamanie kręgosłupa szyjnego

Urazy te powstają najczęściej na skutek uderzenia w głowę i dotyczą kręgów C1-C2 oraz C5-C7.Ze względu na objawy, ewentualne powikłania czy też sposób leczenia złamania kręgosłupa dzieli się na : stabilne niestabilneZłamania stabilne powstają z tzw. mechanizmu zgięciowo-kompresyjnego, w wyniku którego dochodzi do zmiany ustawienia uszkodzonego segmentu ruchowego jednak bez zmniejszenia stabilności...

Złamanie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym

Do złamań w obrębie tych 2 odcinków dochodzi najczęściej na skutek upadku na pośladki, plecy czy też kończyny dolne. Mechanizm urazu to przede wszystkim zgięciowy, zgięciowo- rotacyjny, wyprostny, kompresyjny. Poza tą klasyfikacją znajduje się także złamanie tzw. wybuchowe. W przypadku gdy dochodzi do złamania licznych segmentów kręgosłupa należy rozpatrzyć dodatkowy czynnik patologiczny jak np. o...

Złamanie kręgu szczytowego

Złamania te obejmują obszar przedniego i tylnego łuku bądź też maja postać urazu wielofragmentowego tzw. złamanie Jeffersona. W przypadku tej ostatniej postaci przyczyną uszkodzenia jest najczęściej upadek na głowę. W przypadku gdy nie doszło do uszkodzenia więzadła poprzecznego i samo złamanie jest stabilne dopuszcza się leczenie zachowawcze w postaci gipsu typu Minerwa. W każdym innym przypadku...

Złamanie łopatki

Najczęściej do złamania łopatki dochodzi w wyniku urazu bezpośredniego powodującego także złamanie żeber i kręgosłupa.Jakie części łopatki są narażone na złamanie?Do złamania może dojść w obrębie szyjki, panewki, wyrostka barkowego oraz wyrostka kruczego.Podział złamań Złamania trzonu powstające najczęściej na skutek mechanizmu bezpośredniego. Charakterystycznym objawem złamania jest powstanie poj...

Złamanie obojczyka

Najczęstszą przyczyną jest upadek na wyprostowaną rękę bądź tez bark.W jakiej części obojczyka najczęściej dochodzi do złamania?Przerwanie ciągłości obojczyka w większości przypadków ma miejsce w środkowej bądź obwodowej części. Znacznie rzadsze są złamania w okolicy barkowego lub mostkowego końca obojczyka.Złamanie obojczyka bardzo często wiąże się z przemieszczenie odłamów kostnych. Wśród nich n...

Złamanie obwodowego odcinka kości ramiennej

Mechanizm urazuDo złamania obwodowego odcinka kości ramiennej dochodzi na skutek: mechanizmu wyprostnego -  upadek na wyprostowana rękę mechanizmu zgięciowego – upadek na zgiętą rękę ( okolice stawu łokciowego)W zależności od stopnia uszkodzenia wyróżniamy złamanie: nadkłykciowe przez kłykciowe kłykcia przyśrodkowego kłykcia bocznego bloczka kości ramiennej wieloodłamoweW wyniku urazu może dojść d...

Złamanie szyjki chirurgicznej i anatomicznej kości ramiennej

Zdecydowanie częściej występują złamania w obrębie szyjki chirurgicznej do których dochodzi na skutek mechanizmu pośredniego np. upadku na kończynę górną.Podział złamaniaNajbardziej charakterystyczny podział dotyczy ustawienia odłamu kostnego: złamanie przywiedzeniowe w którym dalszy odłam jest przywiedziony złamanie odwiedzeniowe w którym dalszy odłam jest odwiedzionyDobierając rodzaj leczenia uw...

Złamanie szyjki kości ramiennej

Złamanie w większości przypadków dotyczy szyjki chirurgicznej stąd też jej nazwa.Jak dochodzi do powstania urazu?Uraz może powstać w wyniku działania pośredniego bądź bezpośredniego. W pierwszym przypadku do urazu dochodzi podczas ruchu odwiedzenia bądź przywiedzenia. W drugim przypadku mamy do czynienia ze złamaniem wieloodlamowym.Podział złamań: Przywiedzeniowe – tzw. addukcyjne występujące znac...

Złamanie wyrostka łokciowego

Mechanizm urazuDo złamania dochodzi na skutek urazu bezpośredniego tj. uderzenia bądź upadku na zgięty łokieć.W przypadku złamania z przemieszczeniem odłamów kostnych zauważalny jest duży obrzęk, a także dobrze wyczuwalna szpara stawowa. Bez problemu można także wyczuć wielkość przemieszczenia. W tym przypadku bezwzględne jest operacyjne zespolenie odłamów.Po zrośnięciu odłamów należy wprowadzić ć...

Administracja nie ponosi odpowiedzialnośći za treści publikowane przez użytkowników.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej